Dr Johannes Ring

*1963

Pamilya: Flordeliza Ring

Jered Noah, Kayla Jade, Jacqueline Daniela


Pag-aaral sa Heidelberg at Hamburg

Musicologist, cultural scientist

Yoga Teacher (BYV)


propesyonal

Fitzwilliam on tour

Sa pagitan ng 2020 at 1981

Guro sa high school, lecturer sa music school, musikero sa simbahan,

lecturer sa adult education center, guro sa Waldorf school, guro ng musika sa kanayunan,

posisyon sa pagtuturo sa unibersidad